Úřední deska

Zveřejňování rozpočtu, změn v rozpočtu a účetnictví, výhledy a pod.

3.12.2018 VaK Přelouč – Cena vodného a stočného pro rok 2019: cena vodného a stočného od 1.1.2019

3.12.2018 Obec Svojšice – výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „SVOJŠICE, ZŘÍCENINA TVRZE – KONZERVACE STAVBY“ :

Výzva k podání nabídek ,

 Přílohy č. 1-4 k zadávacímu řízení , Příloha č.5 – smlouva o dílo , kopie Rozhodnutí

3.12.2018 SOP Přeloučska – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Střednědobý výhled 2019-2023, rozpočet na r. 2019 : Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu , Střednědobý výhled 2019-2023 , Rozpočet na rok 2019

16.10.2018 SOPŽH – Návrh rozpočtu svazku obcí Podhůří Železných hor na rok 2019 : Návrh rozpočtu SOP_ 2019

16.10.2018 SOPŽH – Návrh rozpočtu svazku obcí Podhůří Železných hor na rok 2019 : Návrh rozpočtu SOP_ 2019

15.10.2018 Obec Svojšice – Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Svojšice : Info o konání ustavujícího zasedání

6.10.218 Obec Svojšice – Výsledky voleb do zastupitelstva obce Svojšice: Oficiální zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Svojšice

21.9.2018 Obec Svojšice – Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na místní komunikaci : Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy

10.9.2018 Obec Svojšice – Informace voličům o místu a době konání voleb do zastupitelstva obce, konaných dne 5-6.10.2018 : informace voličům o místu a době konání voleb do ZO 

5.9.2018 Obec Svojšice – Oznámení o svolání I. zasedání okrskové volební komise : Oznámení o svolání I.zasedání okrs. vol.komise 2018

14.8.2018 Obec Svojšice – Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků: Informace vol.stranám o počtu a sídle vol.okrsků – 2018

19.7.2018 Obec Svojšice – Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí 2018 : Stanoveni min.počtu člnů okrs. voleb. komise 2018

19.7.2018 Svazek obcí Přeloučska – Informace o zveřejnění závěrečného účtu SOP za rok 2017 : SOP zveřejnění závěrečného účtu.xls

19.7.2018 Svazek obcí Přeloučska – Informace o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2 na rok 2018 Svazku obcí Přeloučska: SOP zveřejnění

1.7.2018 Obec Svojšice – komunální volby 2018 – určení počtu zastupitelů pro příští volební období : .Počet zastupitelů volených pro příští volební období 2018 – 2022 v obcích ORP Přelouč , počty podpisů na peticích : Informace – podpisy na peticích ORP 2018

1.6.2018 Obec Svojšice – záměr prodeje pozemku 51/5 v k.ú. Svojšice : Záměr odprodat pozemek ve vlastnictví obce 51-5 , mapa pozemku 51-5 v kú Svojšice

1.6.2018 Obec Svojšice – záměr prodeje pozemku 203/38 v k.ú. Svojšice : Záměr odprodat pozemek ve vlast. obce 203-38 , Mapa pozemku 203-38 v kú Svojšice

28.5.2018 Svazek obcí PŽH – zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2017 : Zpráva SO , závěrečný účet SOPŽH za r. 2017 : Závěrečný účet SO

10.5.2018 Město Přelouč – Nařízení č. 1/2018
o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov : Nařízení obce č. 1-2018 ze dne 30.04.2018

5.5.2018 Obec Svojšice – jmenování pověrence GDPR : Pověřenec pro ochranu osobních údajů- vyvěšení

15.4.2018 Obec Svojšice – záměr prodeje majetku obce Svojšice – pozemek 203/3: Záměr prodeje majetku-pozemek 203-38 a pozemek 51/5: Záměr prodeje majetku-pozemek 51-5

9.4.2018 Obec Svojšice – záměr dlouhodobého pronájmu obecního majetku :dlouhodobý pronájem majetku -záměr 2018 č.p.80

30.3.2018  Exekutorský úřad Praha 2 – Dražební vyhláška : Dražební vyhláška

13.2.2018 Obec Svojšice – návrh rozpočtu obce Svojšice na rok 2018 členěný na paragrafy: Návrh rozpočtu na r. 2018 , Skutečnost a upravený rozpočet r. 2017

8.2.2018 Pardubický kraj – Určení termínů sčítání zvěře na honitbách v územní
působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje : 546573785_0_Scitani_zvere_2018

1.2.2018 Pardubický kraj – veřejná vyhláška – Návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje : 544398958_0_2018_Vyhlaska_Zprava_ZUR

18.1.2018 Obec Svojšice – Informace voličům o době a místě konání druhého kola volby prezidenta České republiky v obci Svojšice : Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta II.

5.1.2018 Obec Svojšice – Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2018 : Pravidla rozpočtového provizoria

29.12.2017 Svazek obcí Přeloučska – Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok 2018 : Informace o zveřejnění SOP

22.12.2017 Obec Svojšice – Územní studie – lokalita Z2 (směr Stojice): 0-titulní list , A-textová část , , B1-situace širší B2-situace hlavní

 18.12.2018 Krajský úřad Pardubického kraje – Veřejná vyhláška-návrh opatření obecné povahy : OOPbobrPardubickyKraj

16.12.2017 Obec Svojšice – Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta České republiky v obci Svojšice : Informace voličům o době a místě konání volby 2018 prezidenta ČR (1)

13.12.2017 Obec Svojšice – zasedání první volební komise-volba prezidenta 2018 : Oznámení o svolání I.okrs. komise 20.12.2017

1.12.2017 Obec Svojšice – Obecně závazná vyhláška č.3/2017 , kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy : OZV 3_2017

27.11.2017 Svazek obcí Přeloučska – Rozpočet na rok 2018-rozpis a výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: Rozpočet 2018-rozpis, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

20.11.2017 Obec Svojšicevolba prezidenta 2018 -Informace o počtu a sídle okrsků a jmenování zapisovatele: Informace o počtu a sídle okrsků- volba prezidenta 2018 , Jmenování zapisovatele – volba prezidenta 2018

13.11.2017 SO PŽH– Návrh rozpočtu PŽH na rok 2018: Návrh rozpočtu SO PŽH 2018

8.11.207 Finanční úřad pro Pardubický kraj – DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ – bez starostí, z pohodlí domova : TZ_Bezstarostné placení daně z nemovitých věcí

26.10.2017 Obec Svojšice – stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby prezidenta ČR v roce 2018 :Stanovení počtu čl. okrs. vol. kom. pro volby prezidenta ČR 2018

18.10.2017 Obec Svojšice – záměr prodeje hasičského automobilu : Prodej hasičského automobilu

26.9.2017 Obec Svojšice – Oznámení voličům o době a místě konání voleb do PS PČR :Informace voličům místě konání voleb dne 20.a 21.10.2017

21.9.2017 Obec Svojšice – Oznámení o svolání prvního zasedání OVK okrsku č.1 obce Svojšice : Oznámení o svolání I. schůze okrs vol kom v obci Svojšice

28.8.2017 Obec Svojšice – Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Svojšice: Informace volebním stranám volby 2017 a jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do PS PČR: Jmenování zapisovatele volby 2017

15.8.2017 Obec Svojšice – Záměr dlouhodobého pronájmu obecního majetku : Dlohodobý pronájem Hospůdky v Areálu 2017

27.7.2017 SOP Přeloučska – Informace SOP rozpočtový výhled 2015-2020

7.7.2017 Obec Svojšice – Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21.října 2017:Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise

8.6.2017 SOP PřeloučskaSOP zveřejnění , SOP_závěrečný účet za rok 2016 , SOP_zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření , SOP_účetní závěrka za rok 2016 , SOP_návrh na rozdělení členského podílu na rok 2017 , SOP_rozpočtová změna č.1

6.6.2017 Obec Svojšice – Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o nočním klidu:SN_Svojšice_2017_2_noční klid , Příloha 1 OZV 2_2017

5.6.2017 Obec Svojšice – dne 16.6.2017 se uskuteční v kulturním areálu Svojšice OpenAir festival Svojšice 2017

5.6.2017 Obec Svojšice – dne 24.6.2017 se uskuteční v kulturním areálu Svojšice festival Plameny RockFest 2017

4.6.2017 Obec Svojšice – Program obnovy venkova na rok 2018-2020 : Dlouhodobý program obnovy venkova Svojšice 2018-2020 1.  Dlouhodobý program obnovy venkova Svojšice 2018-2020 2.

29.5.2017 Svazek obcí Podhůří Železných hor – Schválený závěrečný účet 2016 schválený Závěrečný účtet 2016 , Střednědobý výhled rozpočtu2018-2022 Střednědobý výhled rozpočtu2018-2022 , Rozpočtové opatření 1/2017 RO 12017 ,Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Střednědobý výhled rozpočtu , Návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření: Návrh Závěrečného účtu , Zpráva o výsledku přezkoumání

24.4.2017 Finanční úřad pro Pardubický kraj –  oznamuje, že ode dne 28. dubna 2017 do dne 29. května 2017 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Pardubický kraj  zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j.: 935497/17/2800-11460-602966 – DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017Veřejná vyhláška

31.3.2017 Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice oznamuje dokončení obnovy katastrálního operátu přepracováním v části k.ú Svojšice u Choltic: Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

27.3.2017  SO PŽH – Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu Dobrovolného svazku Podhůří Železných hor na rok 2017 : Informace o zveřejnění rozpočtu PŽH

17.3.2017 SOP Přeloučska  – Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok 2017 : Informace o zveřejnění SOP

3.3.2017 Obec Svojšice – Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu: OZV 1_2017 , Příloha 1 OZV 1_2017

15.2.2017  Obec Svojšice  –  Návrh rozpočtu na rok 2017 členěný na paragrafy : Návrh rozpočtu na rok 2017 členěný na paragrafy

15.2.2017   Městský úřad Přelouč –  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy : MěÚ Přelouč-Opatření obecné povahy

14.2.2017    Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě       Přílohy:  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Informace pro veřejnost  ,  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Výzva  ,  Seznam rozdělený dle obcí a měst

27.1.2017  Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice (dále jen „katastrální úřad“), podle § 45 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a podle § 58 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), oznamuje, že katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu (dále jen „obnovený katastrální operát“) v katastrálním území Svojšice u Choltic obce Svojšice bude předložen k veřejnému nahlédnutí v budově Obecního úřadu Svojšice, v místnosti k tomu určené, a to ve dnech

v pondělí 27. 2. 2017 od 15.00 do 16.00 hod za účasti pracovníka katastrálního úřadu

v ostatní pracovní dny (tj. od 28. 2. 2017 do 10. 3. 2017) od 16.00 do 17.00 hod

s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu. Více zde: Oznámení

 

12.1.2017  Pardubický kraj– záměr kraje – bezúplatný převod pozemků z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví obce Svojšice: Záměr kraje na bezúplatný převod pozemků

11.1.2017 Usnesení o provedení opravy zřejmé nesprávnosti v Opatření obecné povahy č.j. 88769/ENV/16 – 4655/630/16 stanovující odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Pardubického kraje : 431673345_0_ODOIMZ – kormo_Pdbk_usneseni_oprava_OOP-20170401431673345_2_odoimz_kormo_pdb_kraj_oop_priloha_3_20170401431673345_3_odoimz_kormo_pdb_oop_20170431673345_4_2_pruvodni_dopis_oop_kormo_pdbk_4_1_2017431673345_5_odoimz_kormo_pdbk_oop_verejna_vyhl_oop_20170401401

5.1.2017  Veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy pro vydání místní úpravy provozu na pozemní komunikaci  III. třídy č. 342 14 v obci Svojšice (Cihelna) :verejna-vyhlaska

5.12.2016  VaK Pardubice – cena vodného a stočného od 1.1.2017:

vodne-2017

5.12.2016  MÚ Přelouč-Informace o převzetí výkonu státní památkové péče:

informace-o-prevzeti-vykonu-statni-pamatkove-pece

2.12.2016 Sdružení Obcí Přeloučska-návrh rozpočtu na rok 2017:

SOP-navrh-rozpoctu-2017

8.9.2016 Volby do zastupitelstva PK a Senátu PČR – doba a čas voleb:

volby-do-zastupitelstva-pk-a-senatu-pcr-doba-a-cas-rijen-2016

31.8.2016  Informace o vyhlášení 2. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji: Informace o vyhlášení 2. výzvy kotlíkové dotace v Pk , Žádost hejtmana Pardubického kraje – 2.výzva

 

29.8.2016  STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD –Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Svojšice u Choltic pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti:396491214_1_povereni_Svojsice

 

24.8.2016   Informace politickým stranám o volbách do zast. PK a Senátu  ČR:

Informace politickým stranám o voLbách do zast. PK a Senátu ČR

Jmenování zapisovatele – volvy PK:

Jmenování zapisovatele – volvy PK

 

8.8.2016 Stanovení minimálního počtu členů OVK stanovení minimálního počtu členů OVK

8.8.2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Pardubického kraje: 390792674_0_ODOIMZ_verejna_vyhlaska_OOP_navrh_Pardubicky_kraj_20160729

390792674_1_ODOIMZ_OOP_navrh_Kormoran_Pardubicky_kraj_20160729

390792674_2_ODOIMZ_OOP_navrh_Kormoran_Pardubicky_kraj_priloha_3_20160729

20.5.2016 Zpráva o výsledku přezkoumání SOPŽH za rok 2015 Zpráva   a závěrečný účet SOPŽH za rok 2015 Závěrečný účet

13.5.2016 Závěrečný účet SOP za rok 2015 SOP závěrečný účet 2015

7.5.2016 Obecně závazná vyhláška č. 2/2016,o místním poplatku ze psů OZV_2_2016

7.5.2016 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV_1_2016

2.4.2016 Záměr prodeje pozemku 237/2 v k.ú. Svojšice, místní část Cihelna : Zveřejňení záměru prodeje pozemku , pozemek 237-2 k.ú.Svojšice

16.3.2016 Závěrečný účet a účetní uzávěrka obce Svojšice za rok 2015 :

Závěrečný účet za rok 2015  , Příloha č.1 k závěrečnému účtu , Účetní závěrka za rok 2015

15.1.2016 Návrh rozpočtu obce Svojšice na rok 2016 členěný na paragrafy : Návrh rozpočtu 2016

15.12.2015  Městský úřad Přelouč oznamuje vydání ÚZEMNÍHO PLÁNU SVOJŠICE formou opatření obecné povahy číslo OOP 1/2015 : OOP 1/2015

14.12.2015  Státní pozemkový úřad oznamuje zahájení řízení o jednoduchých pozemkových úpravách v katastrálním území Svojšice u Choltic : Veřejná vyhláška SPÚ

5.12.2015  Oznámení firmy VaK Pardubice o změně ceny vodného od 1.1.2016 : Cena vodného od 1.1.2016

3.12.2015 Oznámení o konání zasedání OZ dne 11.12.2015 od 20:00, kde bude mimo jiné projednáno vydání územního plánu Svojšice formou“Opatření obecné povahy číslo OOP1/2015″  : Program OZ

9.11.2015 Návrh rozpočtu PŽH na r. 2016 : Rozpočet PŽH 2016

4.9.2015 Obecně závazná vyhláška 2/2015 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí : OZV 22015

22.7.2015 Záměr dlouhodobého pronájmu obecního majetku:Záměr dlouhodobého pronájmu12.6.2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 DS SOP : výsledek přezkoumání hospodaření SOP

3.6.2015  Obecně závazná vyhláška č.1 / 2015 – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů : OZV 1_2015

22.5.2015 Zpráva o výsledku hospodaření SOPŽH za rok 2014 :

Zpráva o výsledku

 

 

hospodaření PŽH za rok 2014

, Závěrečný účet PŽH 2014

12.5.2015 Obec Svojšice- závěrečný účet za rok 2014: Závěrečný účet za rok 2014 ,Účetní uzávěrka 2014, příloha 1

12.5.2015 Informace ÚZSVM-Údaje o nemovitostech, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě 277038070_3_Informace pro veřejnost , 277038070_2_Seznam rozdělený dle obcí a měst

26.4.2015 Veřejná vyhláška FÚ- DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2015:Veřejná vyhláška FÚ

3.4.2015  Veřejná vyhláška-OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK : Veřejná vyhláška MZE , 267575642_1_návrh OOP NPP Labe

16.3.2015  ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014

7.3.2015   Záměr odprodat majetek ve vlastnictví obce

7.3.2015   Záměr odprodat majetek ve vlastnictví obce_0001-mapka

16.1.2015  Návrh rozpočtu na rok 2015 členěný na paragrafy: Návrh-rozpočtu-obce-Svojšice-na-rok-2015-členěný-na-paragrafy

Veřejná vyhláška- veřejné projednání územního plánu Svojšice: Veřejná vyhláška-veřejné projednání územního plánu Svojšice

 

Úřední deska 2014 a starší

 

Bookmark the permalink.