Obec Svojšice   -   oficiální stránky obce

         Obecní úřad          Kultura, sport a spolky v obci          Turistika          Historie

 

Úřední deska:     2008          2009         2010         2011         2012         2013         2014

 

Věc:

Vyvěšeno:

Rok 2015

  Návrh rozpočtu Obce Svojšice na rok 2015 členěný na paragrafy

16.1.2015

  Veřejná vyhláška – veřejné projednání územního plánu

23.1.2015

Rok 2014

Nařízení státní veterinární správy

3.12.2014

SOP – Rozpočet na rok 2015

28.11.2014

SOP – Rozpočtový výhled na 5 let – 2015 - 2020

28.11.2014

 

Zápis z ustavujícího zastupitelstva obce Svojšice

 

Zápis z ustavujícícho zastupitelstva obce Svojšice1

 

Zápis z ustavujícícho zastupitelstva obce Svojšice2

 

Zápis z ustavujícícho zastupitelstva obce Svojšice3

 

Zápis z ustavujícícho zastupitelstva obce Svojšice4

 

Zápis z ustavujícícho zastupitelstva obce Svojšice5

 

8.11.2014

Složení zastupitelstva Obce Svojšice od 6. listopadu 2014

8.11.2014

 

Aktuální statistické údaje č.10/2014

 

Demografická ročenka správních obvodů obcí s rozšířenou působností 2004 až 2013

www.czzo.cz/csu/2014edicniplan.nsf/p/130054-14

 

Dopravní nehodovost a její důsledky v ČR v dlouhodobém pohledu

www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/p/320254-14

(analýza včetně regionálního pohledu)

 

Kartogramy z výsledků voleb do zastupitelstev obcí 2014

www.pardubice.czso.cz/xe/redakce.nsf/i/volby_v_roce_2014

(ve spodní části odkazu)

 

Publikace z oblasti sociálního zabezpečení

www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/aktual/ep-3#32

 

29.10.2014

Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Svojšice

27.10.2014

 

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Svojšice 1

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Svojšice 2

 

21.10.2014

Oznámení voličům o době a o místě konání voleb do Zastupitelstva obce SVOJŠICE volebního okrsku č. 1 konané ve dnech 10. a 11. října 2014

19.9.2014

   Záměr pronájmu – Dlouhodobý pronájem obecního majetku – Prodejna potravin  

10.8.2014

   Záměr pronájmu – Dlouhodobý pronájem obecního majetku – Hospůdka V Areálu

6.9.2014

 

Informace volební stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Svojšice pro volby do Zastupitelstva obce konané ve dnech 10. a 11. října 2014

23.8.2014

  Zápis z jednání – Projekt Obce sobě

15.8.2014

 

  Informace o prodeji nemovitosti pp.č. 48/25 Svojšice u Choltice

 

  Katastrální mapa

 

2.8.2014

 

  Seznam nemovitosti v kú Svojšíce u Choltic s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

 

  Informace k seznamu

 

25.7.2014

 

 Oznámení o konání komunálních voleb v obci Svojšice ve dnech 10. a 11. října 2014 - 000

 

  Oznámení o konání komunálních voleb v obci Svojšice ve dnech 10. a 11. října 2014 - 001

 

  Oznámení o konání komunálních voleb v obci Svojšice ve dnech 10. a 11. října 2014 - 002

17.7.2014

  Rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací

18.6.2014

  Závěrečný účet za rok 2013 – Svazek obcí Přeloučska

30.5.2014

  Závěrečný účet za rok 2013 – Mikroregion Podhůří Železných hor

30.5.2014

  Zásady rozvoje Pardubického kraje – Aktualizace č. 1

6.5.2014

 

  Rozvaha – bilance obce Svojšice

 

  Příloha

 

  Výkaz zisku a ztráty

2.5.2014

 

  Informace pro veřejnost

 

  Seznam nemovitostí

2.5.2014

  Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24.května2014

28.4.2014

  Dražba majetku

25.4.2014

  Veřejná vyhláška FÚ Pce

25.4.2014

  Tisková zpráva k úhradě daně z nemovitých věcí

24.4.2014

  Ukončení mimořádných veterinárních opatření – včely

8.4.2014

  Informace politickým stranám o volbách do Evropského parlamentu

5.4.2014

  Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014 – Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

15.3.2014

  Závěrečný účet za rok 2013  - Zpráva o výsledku a přezkoumání hospodaření obce Svojšice za rok 2013 Pardubickým krajem

15.3.2014

  Platba TKO na rok 2014

14.2.2014

  Dražební vyhláška – elektronické podání

31.1.2014

  Návrh rozpočtu na rok 2014

22.1.2014

 

  Tisková zpráva FÚ pro PK k podávání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2014 a informační leták Generálního finančního ředitelství se základními informacemi týkající se podávání přiznání k dani z nemovitých věcí

16.1.2014

 

Rok 2013

  Návrh rozpočtu na rok 2014 – Svazek obcí Přeloučska

  18.11.2013

  Nařízení státní veterinární správy

  15.11.2013

  Návrh rozpočtu SO PŽH na rok 2014

  11.11.2013

  Upozornění pro prodejce alkoholu na změnu ŽZ

  8.11.2013

  Veřejná vyhláška – Návrh územního plánu obce Svojšice

  8.11.2013

  Veřejná vyhláška – Zásady  územního rozvoje Pardubického kraje – aktualizace č.1

  31.10.2013

  Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny ČR ve dnech 25. a 26. října 2013

  5.10.2013

  Upozorněni k odstranění stromoví a jiných porostů

  23.9.213

  Informace k pořádání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013

  7.9.2013

  Informace o prodeji nemovitosti v k.ú. Svojšice u Choltic

  7.9.2013

  Informace k nové čipové kartě IREDO

  30.8.2013

  Informace o svozu velkoobjemového odpadu dne 5.10.2013

  23.8.2013

  Nařízení Hasičského záchranného sboru

  26.7.2013

  Dražební vyhláška NV – elektronická dražba

  19.7.2013

  Vyhláška o ochranně dřevin a jejich kácení – Vyhláška 189/2013

  9.7.2013

  Nařízení SVS - varroáza

  31.5.2013

  PŽH – závěrečný účet 2012

  31.5.2013

  Závěrečný účet SVAZKU OBCÍ PŘELOUČSKA

  24.5.2013

  Tisková zpráva – Dny  Železnohorského regionu 2013 18. – 21.4.2013

  13.5.2013

  Oznámení o upuštění od konání veřejné dražby nedobrovolné

  6.5.2013

  Obecně závazná vyhláška obce Svojšice č. 01/2013 – o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

  3.5.2013

  Veřejná vyhláška – daně z nemovitostí za rok 2013

  25.4.2013

  Výkaz zisku a ztráty – účetní uzávěrka za rok 2012

  13.4.2013

  Příloha – účetní uzávěrka za rok 2012

  13.4.2013

  Rozvaha – účetní uzávěrka za rok 2012

  13.4.2013

  Příloha č. 1 k závěrečnému účtu za rok 2012

  13.4.2013

  Závěrečný účet za rok 2012

  13.4.2013

  Dražební vyhláška elektronické dražby číslo N 16-2013

  5.4.2013

  Zápis dětí do mateřské školky

  5.4.2013

  Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob – Veřejná vyhláška obce Svojšice

  20.3.2013

  Návrh rozpočtu obce Svojšice na rok 2013

  12.2.2013

  Statistika 1/2013 Pardubického kraje

  31.1.2013

  Informace pro občany o konání II. kola volby prezidenta ČR

  16.1.2013

  Obec Svojšice - Nákup nemovitosti p.č. 202/1 k.ú. Svojšice u Choltic

  8.1.2013

  Svolání jednání zastupitelstva obce Svojšice na 24. ledna 2013

  8.1.2013

  Prodej akcií ČSAD BUS Chrudim - čestné prohlášení

  8.1.2013

  Platba TKO na rok 2013

  4.1.2013

  Organizace správy daně z nemovitosti od 1. ledna 2013

  4.1.2013

  Organizace správy daně z nemovitosti od 1. ledna 2013

  4.1.2013

Rok 2012

  Usnesení - dražební vyhláška I – č.p. 10

  21.12.2012

  Informace voličům o době a místě konání pro volby prezidenta České republiky ve dnech 11.a 12. ledna20l3 v obci Svojšice

  15.12.2012

  Oznámení o svolání prvního zasedání Okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR

  13.12.2012

  Návrh rozpočtu na SO PŽH na rok 2013

  13.12.2012

 

  Záměr obce Svojšice – nákup nemovitosti

 

  Záměr obce Svojšice – nákup nemovitosti: mapka

  8.12.2012

  Zápis dětí do 1. třídy – 21. ledna 2013

10.12.2012

  Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

  7.12.2012

  VaK Pardubice – zpráva představenstva za rok 2011

  27.11.2012

  VaK Pardubice – výroční zpráva za rok 2011

  27.11.2012

  Změny v daňové správě od 1.1.2013

  26.11.2012

  Stanovení minimálního počtu volební komise pro volbu prezidenta 2013

  18.11.2012

  Jmenování zapisovatele pro volbu prezidenta 2013

  18.11.2012

  Stanovení minimálního  počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 11. a 12. ledna 2013, případně pro II. kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013

  7.11.2012

  Návrh rozpočtu Svazku obcí Podhůří Železných hor na rok na 2013

  2.11.2012

  Návrh rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok 2013

  2.11.2012

  Veřejná vyhláška – Územní plán obce Svojšice - návrh

  25.10.2012

  Upozornění podnikatelům

  19.10.2012

  Informace pro občany a voliče pro volby do zastupitelstva Pardubického kraje 2012

  25.8.2012

  Informace volebním stranám pro volby do zastupitelstva Pardubického kraje 2012

  25.8.2012

  Jmenování zapisovatele pro volby do zastupitelstva Pardubického kraje 2012

  25.8.2012

   Stanovení minimálního počtu členů do volební komise pro volby do zastupitelstva Pardubického kraje 2012

  12.8.2012

   Zápis ze schůze zastupitelstva obce 001

  7.8.2012

   Výpověď z nájmu „Hospůdka V Areálu“ - Novotná

 14.7.2012

 

Záhájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Aktualizace Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů  

 

  4.7.2012

  Nařízení státní veterinární správy - včely

  29.6.2012

  Informace o nových nájemních smlouvách na hřbitově v obci Turkovice

  29.6.2012

  Vyúčtování vodné stočné 2012

  29.6.2012

 

UPOZORNĚNÍ

 

 

Z důvodu spuštění nového centrálního registru vozidel které zajišťuje Ministerstvo dopravy ČR, bude ve dnech 1.7. 2012 - 8.7. 2012 na všech pracovištích registru vozidel v ČR uskutečněna odstávka systému.

 

Z výše uvedeného důvodu bude registr vozidel MěÚ Přelouč v uvedené době uzavřen.

Dle sdělení MD ČR bude systém plně funkční od 9.7. 2012.

                                                                         

                                                                                                                             Luděk Novák

                                                                                                     vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ. Přelouč

 21.6.2012

Informace pro majitele psů v případě ztráty

 14.6.2012

Svazek obcí Přeloučska- zpráva o výsledku hospodaření za rok 2011

 30.5. – 15.6.

Svazek obcí Přeloučska – závěrečný účet za rok 2011

 30.5. – 15.6.

Informace – zveřejnění prodeje nemovitosti parc.č. 124/7 v k.ú. Svojšice

 7.5.2012

Sdružení obcí Podhůří Železných hor – závěrečný účet

 12.4.2012

Návrh autobusového jízdního řádu linky 605

 2.4.2012

Informace ke zpřístupnění hromadného podpisného seznamu na daň z nemovitosti v roce 2012

 26.3.2012

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitosti od roku 2012

 26.3.2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svojšice za rok 2011

 20.3.2011

Závěrečný účet obce Svojšice za rok 2011

 20.3.2011

Prodej nemovitosti - Šimonovi

 15.3.2012

Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními

institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem

 17.2.2012

  Upozornění pro občany - Změna adresy a kontaktních čísel na MěÚ Přelouč

 6.2.2012

  Prodej obecního majetku - les

 16.1.2012

  Návrh rozpočtu na rok 2012

 7.1.2012

 

 

 

 

Rok 2011

  Úprava ceny vodného a stočného od 1.ledna 2012 - VaK Pardubice

29.11.2011

  Návrh rozpočtu na rok 2012 - Sdružení obcí Přeloučska

11.11.2012

  Návrh rozpočtu SO PŽH na rok 2012

14.11.2011

  Aktualizovaný návrh jízdního řádu linky 627 platný od 11.12.2011. Do tohoto jízdního řádu byly zapracovány připomínky, které se povedlo prosadit vůči původnímu záměru.

11.11.2011

  Aktualizovaný návrh jízdního řádu linky 605 platný od 11.12.2011. Do tohoto jízdního řádu byly zapracovány připomínky, které se povedlo prosadit vůči původnímu záměru.

11.11.2011

  Návrh jízdního řádu linky 627 navazujícího na naši linku 605 platný od 11.12.2011

1.11.2011

  Odstávky vydávání e-PASŮ a občanských průkazů

27.10.2011

  Návrh jízdního autobusového řádu platný od 11.12.2011 do 8.12.2012

3.10.2011

  Nařízení č. 7/2011 - Ukončení mimořádných veterinárních opatření

15.9.2011

  Důvodová zpráva včelstva - Nařízení č. 5 - 2011

28.7.2011

  Vyúčtování vodné a stočné 2010

22.6.2011

  Důvodová zpráva k nařízení č. 3/2011

15.5.2011

  Nařízení č. 3/2011 - Podzimní ošetření včelstev

15.5.2011

  Požární řád obce Svojšice

24.4.2011

  Závěrečný účet za rok 2010

16.2.2011

  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svojšice za rok 2010

16.2.2011

  Návrh rozpočtu na rok 2011

4.2.2011

  Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku ze psů

15.1.2011

  Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

15.1.2011

  Prodej nemovitosti čp. 63

14.1.2011

 

 

Informace ke sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v České republice

 

  Dopis obci

 

  Kontakty na ČSÚ

 

  Obvod Svojšice - kontakt na sčítacího komisaře

 

  Obvod Svojšice

 

  Oznámení o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v České republice