Znak a prapor obce

Dne 6.října 2004 byl udělen parlamentem ČR, výborem pro vzdělání, vědu a kulturu, podvýborem pro heraldiku a vexilologii, znak a prapor pro obec Svojšice.

Předání PSPČR

Znak :

Ve stříbrném štítě se zelenou hlavou a červenou cihlovou cimbuřovou patou černý položený šíp.

Znak obce

Vlajka:

List tvoří tři vodorovné pruhy, zelený, bílý a zubatý červený, v poměru 5:6:5. V bílém pruhu vodorovně černý šíp hrotem k žerďovému okraji. Červený pruh má tři obdélníkové a dva poloviční zuby a čtyři obdélníkové mezery. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Vlajka obce

Při tvorbě znaku vycházela heraldická a vexilologická kancelář Velebný & Fam z následujících skutečností:

zelená barva– symbol rodu – páni ze Svojšic

střela – symbol rodu – Beneda z Nečtin (vlastnil na Chrudimsku a Pardubicku několik panství včetně Svojšic)

cihelna – tvrz