Svoz a třídění komunálního odpadu

Poslední svoz bioodpadu proběhne ve 47. týdnu – tj. ve čtvrtek 22.11.2018.

Následně svoz komunálního odpadu bude probíhat již každý týden.

 

První svoz bioodpadu proběhne v 15. týdnu ve čtvrtek 13. 4. 2017. Následně každých 14 dní v liché týdny ve čtvrtek.Svoz komunálního odpadu ve vegetačním období bude probíhat 1 x 14 dní v sudé týdny ve čtvrtek.

 

Informace k platbě TKO na rok 2017 převodem najdete zde: http://www.obecsvojsice.cz/platba-tko-na-rok-2017/

 

Poslední svoz bioodpadu proběhne ve 47. týdnu – tj. ve čtvrtek 24.11.2016.

Následně svoz komunálního odpadu bude probíhat již každý týden.

 

 

První svoz bioodpadu proběhne ve čtvrtek 14.4.2016. Následně každých 14 dní (liché týdny ve čtvrtek)

Z důvodu orientace svozové posádky musí být nádoby hnědé barvy a označeny nálepkou BIOODPAD. Neoznačené nádoby nebudou vyvezeny.

Informace k platbě TKO na rok 2016 převodem najdete zde:  http://www.obecsvojsice.cz/platba-tko-na-rok-2016/

Komunální odpad se třídí na složky:

  1.  Biologické odpady,
  2.  Papír,
  3. Plasty včetně PET lahví,
  4. Sklo,
  5. Kovy,
  6. Nebezpečné komunální odpady,
  7. Objemný odpad,
  8. Směsný komunální odpad.

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:  

a) Biologické odpady, barva hnědá

c) Plasty, PET lahve, barva žlutá – tyto nádoby jsou umístěny vedle autobusové zastávky na návsi a v místní části Cihelna

d) Sklo, barva zelená – tato nádoba je umístěna u obecní prodejny

e) Kovy, barva šedá – tyto nádoby jsou umístěny vedle autobusové zastávky na návsi a v místní části Cihelna

Sběr a svoz biologického odpadu je zajišťován zpravidla v období od začátku dubna do poloviny listopadu. Začátek a konec svozu je uveřejněn na internetových stránkách obce Svojšice a hlášením v místním rozhlase. Pro shromažďování biologického odpadu slouží hnědé popelnice.

Dřevěný odpad, větve ze stromů je možno vozit na sběrné místo k areálu (bývalá skládka zeminy). Likvidaci tohoto odpadu zajišťuje specializovaná firma.

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených Informace o sběru jsou zveřejňovány v místním rozhlase, na internetu na webových stránkách obce Svojšice

Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány v místním rozhlase, na internetu na webových stránkách obce Svojšice

 

Bookmark the permalink.