Spolky a organizace

V obci působí tři spolky,které jsou nedílnou součástí veškerého dění v obci.


Sport klub Svojšice

Sport klub logo

Hlavní oblastí činnosti Sport klubu Svojšice jsou:

pořádání sportovních a kulturních akcí, místní partnerství a rozvoj obce, akce pro členy a sympatizanty spolku, prezentační, vzdělávací a sportovní aktivity, akce pro děti a veřejnost, ochrana přírody a krajiny


Sbor dobrovolných hasičů Svojšice

SDH

Sdružení hasičů ČMS sbor dobrovolných hasičů Svojšice

Jednotka dobrovolných hasičů je v současné době vybavena dopravním automobilem DA-L1Z značky Ford transit  zakoupeným v roce 2017 za přispění GŘ HZS ČR a Pardubického kraje,dále 2x přenosnou motorovou stříkačkou PS 12 a jednou PS 8, plovoucím čerpadlem, elektrickým generátorem, výsuvným žebříkem a jiným….

V hasičském sportu zastupuje v místním okrsku naše sdružení nejen  družstvo mužů, ale také družstvo hasiček.

V předchozích letech se povedlo navázat přátelské vztahy se sbory ze Svojšic u Sušice a Příbrami. V rámci tohoto přátelství se tyto sbory  střídavě navštěvují a pořádají akce a soutěže v požárním útoku pod heslem „Svojšice ve Svojšicích“


Myslivecké sdružení Hubert

místní myslivecké sdružení mající honitbu v katastru obce Svojšice a jejím okolí

Myslivecké sdružení _text

Bookmark the permalink.