Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

           V sobotu dne 22.9.2018 od 11:15 do 11:45 hodin v obci Svojšice i tentokrát na

 ,, parkovišti u Areálu ,, proběhne s b ě r  nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu , který zajišťuje firma SOP a. s.  Přelouč .

leták – svoz NOaVDO

          

Prosíme občany Svojšic  aby nenaváželi odpad předem na zmíněné místo .

Každý občan , každá rodina předá odpad  o s o b n ě  svozové firmě SOP  aby nedocházelo

ke kupení tohoto odpadu na určeném parkovišti .

          Nad tímto sběrem budou  dohlížet určené zodpovědné osoby a v případě nedodržení

předání sběru osobně , budou moci tyto občany vykázat .

 

 

Co patří do tohoto svozu odpadu :

 

 

Nebezpečný odpad  :      pneumatiky ( osobní a bez disků)barvy,laky autobaterie monočlanky

                                          léky, oleje, kyseliny, louhy-v původních obalech, obaly od barev ,

                                          mastné hadry , televize , počítače monitory ,zářivky , ledničky a

                                          mrazáky .

 

Velkoobjemový odpad : matrace , linoleum,hadry,koberce, kočárky,starý nábytek,lyže, kola

                                         umyvadla, WC mísy, zrcadla .

 

 

NEVOZTE DO SBĚRU !!!!!    Stavební suť , biologický odpad, sudy s asfalten, eternit a

                                                     izolační polystyren (expandovaný a extrudovaný polystyren)

 

Posted in Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu