obecni_urad_svojsice

Úřední hodiny:                 Pá  19:00 – 20:00

Adresa:                              Svojšice 1, 533 62 Svojšice

e-mail:                               obecsvojsice@seznam.cz

Datová schránka obce-  ID : bxia9xc

IČO.:                                 00274381

Zasedání zastupitelstva : zpravidla každý první pátek v měsíci od 20:00 hodin

Složení zastupitelstva:

Starosta obce                     Ing. Petr Jošt

Místostarosta obce           Miroslav Lachman

Kontrolní výbor                Michal Málek

Stavební výbor                  Bc. Pavlína Chudomská

Pořádkový výbor              Radek Loužil

Finanční výbor                 Jiří Mařan

Kulturní výbor                  Markéta Křížová

Složení výborů:

Předseda Člen Člen
Finanční výbor Jiří Mařan Radek Loužil Markéta Křížová
Kontrolní výbor Michal Málek Bc. Pavlína Chudomská Markéta Křížová
Stavební výbor Bc. Pavlína Chudomská Jiří Mařan Michal Málek
Pořádkový výbor Radek Loužil Markéta Křížová Bc. Pavlína Chudomská
Kulturní výbor Markéta Křížová Bc. Pavlína Chudomská Radek Loužil
Bookmark the permalink.