Dokumenty,návody a odkazy

Aktuální obecně závazné vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška č.3/2017 , kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy : OZV 3_2017

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o nočním klidu:

SN_Svojšice_2017_2_noční klid , Příloha 1 OZV 2_2017

OZV_2_2016 o místním poplatku ze psů

OZV_1_2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
OZV 22015 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí u zdanitelných staveb a jednotek

OZV 1_2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Svojšice

OZV_01_2013 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

 

Žádosti ke stažení:

Žádost o povolení kácení_Svojšice

 

Důležitá čísla a odkazy:

Policie – volejte 158

Záchranná služba – volejte 155

Hasičský záchranný sbor – volejte 150 pálení klestu

 – Hlášení o pálení klestu 

 

  • Integrovaný záchranný systém – volejte 112

Rady a tipy na výlet nejen po okolí:

Bookmark the permalink.